NEW ENVIRON 

Sredstvo za  generalnu dezinfekciju farmi (objekta, čitave površine, dezobarijere, hranilica, prasilišta, unutrašnjost prevoznih sredstava, mogućnost miješanja sa krečom prilikom farbanja

objekta ....)
Definiše se kao :
-sredstvo za ubijanje bakterija, virusa, mikroorganizama, gljivica,
-uništava neprijatne mirise amonijaka,
-biorazgradiv je, može da ide u kanalizaciju bez neutralizacije, prijatnog mirisa, miris svježine
 UPOTREBA :  1 L koncentrata  : 300 L vode
 NAPOMENA : Sipa se u klasičnu prskalicu i prska po objektu. Čak i po životinjama, nije potrebno prazniti     objekat, naprotiv tretirajući po životinji uništavaju se ostaci virusa, čime će te  smanjiti upotrebu  dodatnih vakcina  i antibiotika.

Pakovanja: 1, 10 L

VESTAL PVP 179

Koncentrovano sredstvo za dezinfekciju  ( na bazi joda ) svih površina, pijaće vode za životinje, dezinfekcija boksova, kao i kupanje mladih teladi, dezinf. vimena prije i poslije muže. Tokom  dejstva oslobađa slobodni jod koga prati detoksifikacija istog. Nema mirisa i nakon upotrebe se ne ispira. Trenutno je rastvorljiv u vodi u bilo kojoj od ponuđenih koncentracija.

Pri koncentraciji od 0,1 ppm je visoko baktericidan na sljedeće vrste bakterija:

E. Coli, Salmonella aureo, Salmonella sp. i Staphylococcus aureo  

UPOTREBA : 30, 50 ml : 100 L vode.

Pakovanja: 1 L

TY  ION R 40

Sredstvo za skidanje naslaga kamenca u cijevima kod tova pilića,  naslaga od vitamina  i antibiotika. Primjena: napravi se rastvor , sipa u rezervoar, potom napune cijevi i ostavi nekoliko sati, max 8 h, nakog toga sredstvo se ispusti iz cijevi i mlazom vode ispere.

 UPOTREBA:1 kg koncentrata na 15 L što toplije vode.

Pakovanja: 1, 8, 10 kg

VESTA AGRI 

Bakterijsko enzimsko jedinjenje za razgradnju organskih materija, otpadnih voda i farmi. Eliminiše amonijak i ostale neprijatne mirise, smanjuje zagađenje odlazeće vode kao i količinu sedimentiranog taloga na dnu jezera(bazena).

UPOTREBA: 10gr koncentrata na m3 vode.

Prvo poći od rešetkastog poda u objektu, lagano poprskati, po skreperu takođe , zatim sipati u  lagunu-jamu.   

Ako je laguna otvorena: sa svih strana sipati direktno u lagunu i to po tečnom dijelu nikako po  skorelom.  Ako je zatvorena : podići metalni poklopac i direktno sipati u jamu.

Pakovanja: 1, 10 kg

DEGESTASE 1000

Biološki kompleks koji se koristi kao efikasan dodatak stočnoj hrani, premiksima ili direktno dodavati u hranu za stoku.

Upotrebom DIGESTASE 1000 u ishrani domaćih životinja:

  • povećava se prirast životnja,
  • povećava se konverzija,
  • smanjuje se utrošak hrane za kilogram prirasta,
  • povećava se otpornost organizma na bolesti,
  • poboljšava zdravstveno stanje životinja, poboljšava se kvalitet mesa.

To praktično znači: skraćuje se vreme tova do željene težine (kod tovnih životinja), poboljšava se nosivost i kvalitet jaja (kod koka nosilja), povećava se proizvodnja mlijeka (kod muznih krava). UPOTREBA: 3-5gr koncentrata : 100kg  gotove stočne hrane

Pakovanja: 750 gr

Visit fbetting.co.uk Betfair Review