VESTA POWER

Koncentrovani alkalni čištač za sve vrste masnoća sa opreme, traka, kalupa, podnih-zidnih pločica.

UPOTREBA: ručno i mašinski  u omjeru 1:30, 50 L vode

Pakovanja: 1, 10 L

DOUBLE BARREL

Koncentrovani alkalni odmašćivač za jake masnoće, efikasan na visokim temparaturama i ugrađenim omekšivačem za tvdu vodu.

UPOTREBA:  za radne površine, opremu u omjeru  1:30 L vode za jake masnoće i 1:50 L za redovno održavanje

Pakovanja: 10 L

VESTA BRITE

Koncentrovano kiselo sredstvo za pranje kompletne opreme, podnih-zidnih pločica. Uklanja proteinske ostatke masnoće i naslage kamenca.

UPOTREBA: ručno i mašinski putem pjenomata u omjeru  1:80 L vode

Pakovanja: 1, 10 L

SUPER SKLEEN

Specijalizovano praškasto sredstvo za unutrašnje sisteme, za pranje flaša.

UPOTREBA:  1:80  L vode

Pakovanja: 8, 10 kg

TY  ION R 40

Koncentrovano sredstvo za skidanje naslaga kamenca unutar sistema, održavanje velikih bojlera, pasterizatora.

UPOTREBA: 5-6 kg na 100 litara vode do max. 60-70 C

Pakovanja: 8, 10, 25 kg

NEW ENVIRON 

Koncentrovano sredstvo za generalnu dezinfekciju prostora, opreme, podnih-zidnih pločica, dezobarijera, slivnika. Uništava širok spektar bakterija, mikroorganizme, gljivice.

Djeluje u tvrdoj vodi, biorazgradiv i efikasan za uklanjanje neprijatnih mirisa.

UPOTREBA: 1:300 L vode

Pakovanja: 1, 10 L

SEPTISOL 

Koncentrovano sredstvo za pranje i dezinfekciju ruku radnika. Mogućnost višestrukog pranja bez iritacija, crvenila i svraba kože.

UPOTREBA: 1:3 L vode

Pakovanja: 1L

L. P. H.

Koncentrovano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju podnih površina, odvodnih slivnika, razgradnju  zaostalih masnoća u cijevima. Uklanja  neprijatne mirise.

UPOTREBA: 1:180  L vode

Pakovanja: 1L

VESTA AGRI 

Bakterijsko enzimsko jedinjenje za pokretanje procesa mikrobiološke razgradnje organske materije. Mješavina katalitičkih termostabilnih enzima (cellulasa, proteasa, amylaza, lipasa) ujedinjenih sa  saprofitskim  bakterijama (Bacillus subtills, Lactobacillus acidophil, Aspergillus Oryzae -150 miliona po gramu) za brzu razgradnju i  fermentaciju.   

UPOTREBA:  za slivnike,  10 gr po m³,  otpadne vode,  tretirati  2 – 3  puta sedmično

Pakovanja: 1, 8, 10 kg

SORBIN Type III R

Vezivno sredstvo za kiseline, osnovne/alkalne materije (lužine), za zapaljive, vodene i polarne tečnosti.

SORBIN  je  jedinstveni upijajući  materijal  za  uklanjanje ulja,  goriva  i  librikanata,  zapaljive, eksplozivne, toksične, hemijske aktivne supstance (kiseline, alkale) i ostalih zagađujućih materija na čvrstim površinama.

Pakovanja: 40 L

Visit fbetting.co.uk Betfair Review