ENVIRON 350 n 

Preventivno sredstvo za nematode.
Germicid koji se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji u prevenciji nematoda.
Upotreba: 5 ml environa 350 n : 10 L vode, za tretiranje uz biljku,
                   10 ml environa 350 n : 10 L vode za tretiranje redova između biljaka.

VESTAL PVP 179 

Baktericid, tečni koncentrat na bazi joda  za dezinfekciju:

 • zemljišta i humusa,
 • dezinfekcija staklenih bašta i tunela,
  • dezinfekcija i pranje korenskih semena i aparata kod novih zasada,
  • pranje biljaka zbog redukovanja površinskih bakterija,
  • dezinfekcija sistema za navodnavanje, instrumenata za orezivanje i kalemljenje,

Pogodan je i za proizvodnju organske hrane.

UPOTREBA: 20, 30, 50 ml : 100 L vode               

BIOAKTIV (mikrobiološki kompleks)

Mikrobiološki kompleks koji predsatavlja mješavinu prirodnih nepatogenih mikroorganizama i gljivice koji se koriste u poljoprivredi.                                                                                                                                

Biološke osobine: Revitalizator baziran na sinergičnoj akciji prirodnih mikroorganizama koji se dodaju zemljištu ili supstratima pospješujući transformaciju organske supstance u humusu.                 

Agronomske karakteristike: biološkarevitalizacija rizosfere, sinergizacija I asovcijacija sa đubrivima, perfektna kombinacija sa solarizacijom I sa smanjenom dozom fungicida,fungicida, stvaranje vještačkih substrata koji se mogu ponovo iskoristiti putem kontrolisane upotrebe.

UPOTREBA:

 • 1-3gr koncentrata na m3 (za biološku revitalizaciju zemljišta)
 • 3 gr po biljci lokalizovano u zasad (sinergističko i asocijativno dejstvo sa đubrivima za bolji prihvat nutritivnih elemenata)
 • 10-30 kg po hektaru (konstitucija prirodnih supstrata koji djeluju protiv fitopatogenih mikroorganizam

Visit fbetting.co.uk Betfair Review